Servicii oferite

2) Salarizare si personal:
calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;
intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile pentru: bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, CAS, fondul de somaj, fonduri speciale;
intocmirea si depunerea anuala a fiselor fiscale pentru angajati;
inregistrarea si depunerea contractelor de munca, a actelor aditionale si a rezilierilor de contracte REVISAL;
inregistrarea si completarea Registrului de evidenta a salariatilor;
consultanta privind intocmirea dosarelor de personal.